ببین غمت رسیده به جانم بگو چه کنم ؟

ببینم تو دلتنگی می دونی چیه ؟ ترس می دونی چیه ؟ ترس می دونی چه حالیه ؟ دلتنگی می دونی چی به سر آدم میاره ؟ نمی دونی خوب ! من می دونم که نمی دونی ! البته بدونیم فرقی نداره ! تو کلا از اینایی هستی که خودتو می بینی فقط !

این ترس که من گم ترس از تاریکیو بلندی سوسکو روحو مردن نیس ! این ترس که من می گم ترس از بودنه ! می فهمی ؟ ترس از ادامه اس ! ترس از زندگیه !

خوب تو از کجا باید بدونی ؟ وختی هیچ وخ جای من نبودی ؟ وختی انقد نامردی که منو تو این ترس لعنتی جا گذاشتیو رفتی ! وختی منو از زندگیم کشیدی بیرون از خودم جدام کردی بعد وسط راه غیب شدی ! می دونی من دلم خیلی پره ! من اصن انقد حرف دارم انقد درد دارم انقد غصه دارم انقد اشک دارم که دوس دارم داد بزنم ! دوس دارم یه شب که چشمامو می بندم دیگه وا نشه ! دوس دارم دیگه اینجا نباشم .

ترسو داشتم می گفتم ! این ترسی که من می گم این ترسی که با منه این ترسی که شده همه ی من  می دونی چیه ؟ مثه یه ماره ... مار دیدی تا حالا ؟ دیدی نگات می کنه اول ؟ یه جوری با چشاش مسخت می کنه ؟ عین ترس . اولش که نزدیک نیس ! اول خوب نگات می کنه ! تهه دلتو که خالی کرد اونوخ میاد جلو . وختی فلج شدی میاد جلو . پا نداره ! اما لامصب یهو میرسه جلو پات . بعد که دید دیگه نمی تونی تکون بخوری . وختی می بینه مسخ شدی نیشت می زنه . زهر ترس می دونی چیه ؟ می دونی چی کار می کنه با آدم ؟ امیدو می کشه تو آدم . لذتو می کشه . انگیزه رو . احساسو . ترس ولی آدمو نمی کشه ! نترس !

این ترس که من می گم می دونی چیه ؟ می دونی کی میاد؟ هر وخ که تنها باشی ! هر وخ که بخوای خوب باشی خوشال باشی هروخ که یه اتفاقی می فته که می خواستی که منتظرش بودی. همون موق یهو میاد . می دونی چی کار می کنه ؟ ترسی که من می گم مث یه ماره . می پیچه به دستو پات . می پیچه به دلو رودت ! میاد بالا و چمبره می زنه تو گلوت ! بعد هی فشار می ده گلوتو . انقد که نفست در نمیاد . انقد که اشکت در میاد ! می دونی ! گریه نباید بکنی ! وختی می ترسی وختی این ماره تو گلوته نباید گریه کنی . می دونی چرا ؟ چون از دردت چیزی کم نمی شه . از ترستم . اونایی که از چشت میریزه اشک نیس ! اونا بچه ماره . هرچی بیشتر گریه کنی مارا بیشتر می شن . ترس بیشتر می شه ... راس می گم به جونه خودم . وختی ماره تو گلوته وختی داری خفه می شی نباید گریه کنی . باید هیچ کاری نکنی . یه گوشه بی صدا بشینی . بالاخره ماره خسته میشه . اونوخ یواش یواش میره پایین . میشینه تو معدت . میپیچه به روده هات . ولی دیگه می تونی نفس بکشی . من ولی هنوز نمی تونم ... هنوز وختی ماره میاد تو گلوم اصلا وختی هنوز فشارم نمی ده من گریم می گیره . اصن می دونی ... من نمی دونم چه جوری باید بهت بگم ... نمی دونم چه جوری باید به بقیه بگم این ترس که من می گم چیه . این حسی که من دارم چیه . تو اصن جای من بودی هیچ وخ ؟

من نمی دونم بالاخره تهش چی میشه ... من نمی دونم ... اصلا تو می دونی وختی آدم موهای سرش از ترس سیخ بشه ینی چی ؟ اصن تو می دونی وختی قلبت هزارتا تو دقیقه بزنه ینی چی ؟ می دونی وختی از دهنتو دماغت نفس می کشی ولی باز حس می کنی الان خفه میشی چی می شه ؟ می دونی وختی چشاتو باز می کنی و هنوز پلک نزده اشک تو چشت جم شه باید چی کار کرد ؟ می دونی اینا که من می گم چیه ؟ آخه تو از کجا باید بدونی وختی هیچ وخ جای من نبودی !

می دونی من خیلی خسته ام . عصبانیم ! می دونی ! همش با خودم فک می کنم کاش با هم دوامون شده بود . کاش تو داد زده بودی من داد زده بودم کاش به هم دری ورد گفته بودیم کاش همه چی بینمون می شکست کاش یه چیزی می شد ... کاش فقط این قلب بیچاره ی من این وسط له نمی شد . کاش فقط من نمیشنیدم . کاش منم داد می زدم . کاش دعوامون می شد . کاش اینجوری نمیشد . کاش هیچ وخ اینجوری نمی شد . کاش تو انقد نامرد نبودی . اصن کاش تو مرد نبودی . کاش من بلد بودم یه کاری بکنم . کاش یکی بود که بتونه یه کاری بکنه . کاش همه چی درس می شد. کاش این روزای لعنتی تموم می شدن . کاش من انقد بیچاره نبودم . کاشکی منم مث تو زورم زیاد بود . منم مث تو نامرد بودم . منم مث تو خودخواه بودم . منم مث تو خونسرد بودم . کاش من اصن اینی که هستم نبودم . کاش اصن من هیچی نبودم . هیچی ... کاش من اون پوست نازکه زیر گلوت بودم ... کاش من اون پوست نازک زیر گلوت بودم تا تو دردو بفهمی .تا تو بغضو بفهمی . تا تو منو بفهمی . کاش من اون پوست نازک گلوت بودم . کاش نو منو میبریدی . کاش من خونی می شدم . تا تو منو بشوری . تا من خالی شم . تا تو رو من دس بکشی . تا تو بگی وای . بگی آخ ! تا تو زخممو ببینی . کاش من اون پوست نازگ گلوت بودم .تا تو دلت می سوخت واسم . کاش من اون بودم . تا تو بغضو بفهمی . تا تو درد بغضو بفهمی . تا تو منو بفهمی ... کاش من اون پوست نازک بودم ...

/ 0 نظر / 3 بازدید