:-|

رفته بودم تو مغازه ی آقای دریانی ، زده بود کانال دو ، به ترکی یه چیزی به من گفت ، متوجه نشدم چی میگه. جواب ندادم. بعد دوستش که سرش تو یخچال بود میگه : این فارسه! نمی فهمه !

/ 0 نظر / 3 بازدید