کتابخونه بازی

من خیلی سر خود و کاملن خود جوش خودمو بازی دادم. به خاطر اینکه کلن از صب داشتم به کتاب فک می کردم.

بعدشم اسم بازی کتابخونه بازیه. من کتابام خونه ندارن! روی همین عسلی چیدمشون. زیاد کتاب ندارم. ولی زیاد کتاب میخونم. فقط از کتاب خریدن خوشم نمیاد. اما کتاب زبان میخرم!

حالا اگه شمام دوس دارین شرکت کنین!

اصل بازیم از اینجا شرو شده مث که!البته چن روز پیش!

/ 0 نظر / 3 بازدید