فقط مال من قدش بلند باشه بی زحمت!

آقا ما یک شوهر پایه مثل " paul child"  توی اون فیلمه داشته باشیم، غلط بکنیم چیزای سخیفی مثل لواشک و پاستیل و پفک بخایم ازش!

اصن حضور خودش کافیه ! احتیاج به مکمل های غذایی نداره !

+ راستی کچلم هس آقاهه!

/ 0 نظر / 4 بازدید