پاییزه ... غم انگیزه !

امروز از اون روزاییه که من از دیشب اعصاب نداشتم !

امروز از اون روزاییه که دلم می خواد طی یک اتفاق مهیب ! همه چه نابود شه ! حتی من !

امروز از اون روزاییه که تازه فهمیدم" گه خوردی 21 واحد ورداشتی " یعنی چی !

امروز از اون روزاییه که دلم می خواد وقتی مدیر گروهمون در مورد گرافیک محیطی حرف می زنه ، پامو تا زانو بکنم تو دهنش !

امروز از اون روزاییه که شبه !

از اون روزاییه که تلخه !

از اون روزاییه که با ده تا لیوان چایی تلخ تلخ هم شیرین نمی شه !

از اون روزاییه که دلم می خواد داد بزنم ! سر همه ! حتی کلاغای گاو دانشگاه !  

امروز از اون روزاییه که پاییزه !

پ.ن : دستای دست دوم ! فک کن !

پ.ن: از آدمای ترسوی دور و برم که با تمام قوا رو اعصابم اسب دوانی می کنن متنفرم !

پ.ن : صدای اس ام اسم میو میوی یه گربه ی مردنیه ! به شدت لذت می برم وقتی دخترای دور برم هی می پرن بالا و زیر صندلی هاشونو چک می کنن !

پ.ن : شنیدی می گن از آدم دوپا باید ترسید ؟

/ 0 نظر / 5 بازدید