احتمالن قبل از عقد بهم خبر میده !

دیشب بعد از عروسی که با هـ نشسته بودیم تو اتاق و داشتیم خرت و پرتامونو جمو جور میکردیم، فسقل خانوم تشیف آورده تو چشای من نگا میکنه و میگه : تو میخای زن کدوم عموم بشی؟ به هـ نگا کردم و گفتم : نمی دونم! زن کدومشون بشم به نظر تو؟ گف نمیخاد زن عمو بشی! زن دایی بشو! گفتم چرا؟ گف نمیخاد اصن تو بگی! خودم برات شوهر انتباخ میکنم!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید