این همه اصطلاح هست حالا! مالیده آخه؟؟؟؟

قرار بود که من تا امروز ساعت 10 ، یه پولی رو بریزم برای یه جایی ، بعد پول تو حسابی که عضو شتابه ، کم بود و نمی شد کارت به کارت کنم.مامانم صب داشت میرفت بیرون گفت درستش میکنه ولی تا دهو نیم و اینا شاید بشه.

منم واسه اینکه پیش طرف بدقول نشم زنگ زدم که بهش بگم اینجوری شده ،و یه سوالی هم بپرسم.

 

 من: اگه قسمت دوم پولو به جای بیس روز دیگه ، بذارم ماه دیگه بدم چی اونوخ؟

بعدش آقاهه خیلی آقای محترمیه ها!

گفت : نه دیگه خانوم! اونجوری مالیده!

من :تعجبخنثینیشخندخنده

/ 0 نظر / 3 بازدید