اصن همیشه جزو لیست خریدمه!

به غیر از بیماری خرید دفترچه یادداشت که اینجا گفتمش یکبار،

و به غیر از سندرم های این مدلی که قبلن گفتم!

و بسیاری بیماری های روحی دیگه ! امروز کشف کردم که من به بیماری : انبار کردن جوراب! مبتلا هستم!

دقیقن وختی که داشتم غر غر میکردم که جوراب ندارم و باید برم بخرم و وای حوصله ندارم اون کثیفا رو بشورم ! توی کمدم این همه جوراب پیدا کردم که اصلن یادم نبود دارمشان!

اون گوله ! شده ها رو پوشیدم البته! چشمک

/ 0 نظر / 3 بازدید