هر از چندگاهی هم زیرچشمی نگا میکنه و فیف میکنه!

فردا باید برم مدرسه.

چارشنبه هم اولین کلاسمه. نمی دونم لازمه اول مهر هم برم یا نه.

بهم گفتن مانتوهات کوتاهه. بلند بپوش. ندارم. ینی دارم مناسب مدرسه نیست!

از دیروزم نفری یدونه زنگ زدن بهم ، مسئولین راهنمایی و دبیرستان و همکاران. و هرکدومشونم یه ساعت و یه برنامه ای رو یاد آوری کردن. همش دارم فک میکنم فردا چی بپوشم؟ چون قراره با خانم مدیر هم ،صحبتی داشته باشیم!

خوبه مدرسه دخترونس. اونوخ مانتوی کوتاه چه صیغه ایه من نمی فهمم! والا همه موهاشونو دیزاین! میکنن میان و به محض ورود روسری ها رو در میارن. حالا چرا قد مانتو انقد مسئلس من نمیدونم! اصن ما مدرسه هامون همیشه با این قد مانتو مشکل دارن! چه وختی استیودنتی ، چه حالا که تیچری! اون موقعهام یادمه همه ی درگیری من و ناظممون مانتوی من بود که تا روی زانو بود! نه تا زیرش!

انگار بچه های الان منتظرن ببینن من چی میپوشم ، اونام برن بپوشن! اینا خودشون الان طراح مُدن! آخه خدا وکیلی من خودم همیشه حواسم هس چی تو مدرسه بپوشم. ولی راستش رفتن رو اعصابم. ینی بیشترم چون میدونم دلیلش کی و چیه ،رفته شده رو اعصابم!نیشخند این مانتو ها رو من یه سال بود میپوشیدم و همه هم دیده بودن و هیچ کس هم چیزی نگفته بود. ولی الان تو دو باری که رفتم مدرسه و هر دوبارم دوتا مانتوی مختلف پوشیده بودم بهم گفتن که کوتاهه! البته خیلی مودبانه ها!

بی خیال.

آقای طوطی هم امروز صب تشیف آورده بودن تو تخت پیش من چرت میزدن. بعدش که من پاشدم صبونه درست کردم واسه مامانم اینا ، ایشون صلاح ندیدن بیان و موندن تو اتاق و هی جیغ جیغ کردن. بعدش که اومدم و براش گردو آوردم و خیلی "این پیس" باهاش رفتار کردم پرید رو دستم و گردو رو گرفت و پرت کرد بعدشم پرید رو شونم و رفت تو قفسش. الانم پشتشو کرده به من و داره پر آرایی میکنه! کلن فقط همین شازده واسه ما قیافه نگرفته بود که گرفت! شکرت خدا!

/ 0 نظر / 4 بازدید