اولیشم اینه: خریدن اون شومیز خاکستریه که اون روز تو هالیدی دیدم!

باید پاشم مث آدم! یه "to do" لیست بلند بالا بنویسم واسه این دو هفته ای که میاد. بعدش باید مث آدم تو همین دو هفته همشونو انجام بدم.

اگه انجام دادم اونوخ با پولی که اگه مونده بود ! میرم اون شومیز خاکستری خوشگله که اون روز تو هالیدی دیدمو میخرم واسه خودم! به هیچ کسم توضیح نمی دم که چرا با اینکه همین الا دقیقن سه تا مانتوی تریکوی خاکستری دارم! بازم رفتم یه چیزه خاکستریه دیگه خریدم!

تازه جمعه ام عروسی دوستم دعوتم! خیلیم خوشحالم!

توی لیستم حتمن می نویسم : کوتاه کردن موها! یه عالمه !

 

/ 0 نظر / 3 بازدید