اوج محبوبیت من در بین آشنایان!!!

دیروز-من لیوان کفیر بدست ، نشسته روی مبل خونه ی دوست مامانم و مشغول هار هار خندیدن به یک چیزی ،

دوست مامانم: نازی ی ی ی ی ی... راستی تو الان چیکار میکنی؟

من: با همان لحنه هار هاری : من؟ وا! تیچرم دیگه !

دوست مامان: واقعن؟

بقیه : واقعن؟؟؟؟تعجبتعجبتعجب

من : آره ! شاید باورتون نشه ولی!نیشخند

دوست مامانم : کجا اونوخ؟

من : یه مدرسه ی غیر انتفاعی!لبخند

دختر دوست مامانم: آخی ! بیچاره بچه ها! اونا که این همه ام پول میدن!!!

من :سوالتعجبخنثیلبخندنیشخندخنده آره واقعن !!!

/ 0 نظر / 4 بازدید