امان از این روزگار تلخ

آن روزها

همان روزهای سرد زمستان گذشته

هر صبح چای می نوشیدم

این روزها

همین روزهای سرد بی زمستان

هر صبح گریپ فروت می خورم

فرقی ندارند ، چای و گریپ فروت

هردو تلخند

چای اما گرم بود ، مثل آن روزهای دلم

گریپ فروت سرد است مثل این روزهای دلم

و خودم

/ 0 نظر / 4 بازدید