والبته کلن مث همیشه من فک میکنم خیلی چاقم

امروز خانوم رئیس واسم ایمیل زد که میشه امروز اینا رو برام درس کنی؟ دوتا کاره زیاد بود. ینی از اینا که خیلی باید تلاش کنی. منم براش زدم نه نمیشه! امروز شگون نداره! خندیدیم

گفتم یه همکار دارم که شکله مسیحه ، اینجا نوشته بودم فقط ، به خودش نگفته بودم . اون روز ایمیلی بهش گفتم. خندید و تائید کرد، البته بعد از دیدن دو سه تا عکسی که براش میل کردم. حالا همش سر به سرش میذارم اونم میگه منو سوسک میکنه!

بعد امروز فی.لتر شکن من مشکل پیدا کرده بود براش ایمیل زدم که میدونی باید چیکارش کنم؟ زد که نه. من از اینا ندارم رو سیستمم. گفتم آهان چون تو مسیحی ، هیچی واست فیلتر نیس! احتیاجی نداری خب!

اونوخ چون کارم تموم نشده بود ، نیم ساعت بیشتر موندم و مسیح! داشت میرفت واسم پی ام فرستاد که خدافظ و خسته نباشی من دارم میرم. منم براش زدم عروج میکنی ینی الان؟ : )))

امروز تو آینه ی حموم به نظرم اومد صورتم لاغر شده. ولی تو آینه های دیگه مث همیشه اس!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید