DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (2) face of war - در گلوی من ابر کوچکیست...


(2) face of war

جنگ توی کشوری مثل فلسطین ، چهره ی خیلی خیلی خیلی واضحی داره .

سیاهی ، خشونت و ظلمِ جنگ توی فلسطین تمام و کماله. فراتر از تحمل آدم ها.خارج از تصور حتا.

زندگی کردن توی فلسطین چه جوریه؟ همشه و همیشه و همیشه توی جنگ بودن ، همیشه و همیشه و همیشه مبارزه کردن و از دست دادن چه جوریه؟

بچگی کردن تو فلسطین چه جوریه؟

شاید اینجوری ...
بچه های فلسطینی  هر روز قبل از رفتن به مدرسه ، کیف و وسایلشون توسط اسرائیلی ها بازرسی میشه

برای رفتن به مدرسه باید هر روز از بین این بلوک ها رد بشن، دیواری که اسرائلی ها درستش کردن

دختری که اسرائیلی ها مانع ورودش به بیمارستان ، برای ملاقات خانواده اش ، شدن

   + نازنین ; ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/۱٠
comment تو بِبار()