DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ترازو بین 47 و 48 مردد است! - در گلوی من ابر کوچکیست...


ترازو بین 47 و 48 مردد است!

با تشکر از همه ی کسانی که خاسته و ناخاسته و از عمد و فرع و قصد و خیر خاهی و بدجنسی و همه ی موارد دیگر! خاب و خوراک و زندگی من را به هم پیچاندند.

و شرایط یک جوری شد که دیروز لباسی که سیصد بار پرو شده بود ، سه سانت از همه طرف گشاد شد. و دیشب همه گفتند که از نمای بغل شده ام یک خط کش!

و امروز صبح مجبور شدم کمربند ببندم به شلوارم و انقدر بکشم تا به آخرین سوراخ برسد و از آن طرف اضافه بیاید! بعد توی مدرسه شاگردم زده بود به کمرم که خانم شما چقد صافین!

دستون درد نکنه. من الان راضیم از حجمم. شما دیگه دست از تلاش بردارید!

   + نازنین ; ٤:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٧
comment تو بِبار()