DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> همه که تفریحی دود نمی کنن! - در گلوی من ابر کوچکیست...


همه که تفریحی دود نمی کنن!

نوشته بود:

"هیچ چیز به اندازه ی دیدنه سیگار کشیدنه یک زن ، نمی تواند یک مرد را منزجر و مشمئز کند"

اگر اینجا رو مردی میخونه که ممکنه با دیدنه سیگار کشیدن یک زن ، منزجر و مشمئز بشه ، تشیف بیاره براش توضیح بدم یک زن دقیقن به چه نقطه ای از انزجار و اشمئاز باید برسه که "سیگار" به دست بشه .

   + نازنین ; ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٩
comment تو بِبار()